GİB’den Önemli Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyanname Duyurusu (MPHB)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Mart Ayı Sonuna Kadar Bildirimini Yapmayı Unutmayın!
22 Şubat 2017
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2017/1)
23 Şubat 2017