İflas erteleme sürecinde AŞ yönetim kurulu üyeleri kamu borçlarından sorumlu tutulabilir mi?

01 Mart 2017 Tarihinde Gelir Ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Kılavuzu
6 Mart 2017
İflas Erteleme Sürecinde Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Kamu Borçlarından Sorumlu Tutulabilir
7 Mart 2017