İflas Erteleme Sürecinde Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Kamu Borçlarından Sorumlu Tutulabilir

İflas erteleme sürecinde AŞ yönetim kurulu üyeleri kamu borçlarından sorumlu tutulabilir mi?
7 Mart 2017
Vergisini Düzenli Ödeyen Mükelleflere Yüzde 5 İndirim Getiren Kanun
8 Mart 2017