İptal edilen ihale için ödenen damga vergisi iade edilir mi?

İptal Edilen İhale İçin Ödenen Damga Vergisi İade Edilir Mi?
4 Nisan 2017
Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Bildirim Ve Belgeler Nelerdir?
4 Nisan 2017