Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Bildirim Ve Belgeler Nelerdir?

İptal edilen ihale için ödenen damga vergisi iade edilir mi?
4 Nisan 2017
İşveren Desteğine İlişkin Yayımlanan 2017/10 Sayılı SGK Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair SGK
6 Nisan 2017