İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklendiğini Biliyor Musunuz?

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile eş zamanlı olarak, sosyal güvenlik hukukunda da önemli değişikliler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir tanesi ve bize göre en önemlisi 20.06.2012 tarihinde çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Söz konusu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Kanunun 7. maddesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ve 03.05.2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre, 10 kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği için yaptıkları harcamalar için destekleme ödemesi alabilecektir. Ancak kamu kurum ve kuruluşları bu destekten yararlanamamaktadırlar. Dolayısıyla söz konusu destekten yararlanabilmek için gereken şartlar,

  • Kamu kurum ve kuruluşu olmamak,
  • Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta faaliyet göstermek,
  • Azami 9 kişi çalıştırmak

olarak netleştirilmiştir. Bu şartları sağlayan işyerlerine, çalıştırdıkları iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile diğer sağlık personeli için belirli oranlarda hesaplanacak destek tutarı ödenecektir. Söz konusu işyerleri durumlarını belgendirerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmelidirler. Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli değerlendirmeyi yaparak başvuruları kayıt altına alır. Kurumun yaptığı değerlendirmede, işyerinin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmiş olmasına ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcunun olmamasına özen gösterilir. Kuruma bir borç varsa destek tutarı öncelikle bu borçla mahsup edilir. İşyerinin Kuruma borcunun bulunmaması halinde, her aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen toplam sigortalı sayısı esas alınarak hesaplanan destek tutarı, üçer aylık dönemlerde hak sahibine ödenir. İş sağlığı ve güvenliği, Ülkemizin kendisini geliştirmesi gereken hayati bir konudur. Bu konuda atılacak adımların çalışanların sağlığı üzerindeki olumlu etkileri düşünüldüğünde, işyerlerinin teşvik edilmesi için uygulamaya konulmuş bu desteğin son derece yerinde bir uygulama olduğu da tarafımızca değerlendirilmektedir.

Yorum Yapın