Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Ocak 2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğe göre; Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7 nci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın