Karar Defterinin Kapanış Tasdikinin Ocak Ayı İçerisinde Yaptırmayı Unutmayın!

06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” in 15 inci maddesine göre; “MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.
  1. b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Anılan Tebliğ hükümleri gereğince ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNİN 2017 YILI OCAK AYININ SONUNA KADAR NOTERE KAPANIŞ TASDİKLERİNİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 11 inci maddesinde “Madde 11 / (4) Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. “ denilmektedir. Anılan hüküm gereğince, 2016 yılında Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri’nin dışında ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri kullanan LİMİTED ŞİRKETLER 2017 yılı Ocak ayının sonuna kadar Müdürler Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz

Yorum Yapın