Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımı
2 Şubat 2016
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)
6 Şubat 2016