Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamında Yapılacak Vergi İadelerine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Kurumlar Vergisi Kapsamında Yapılacak Kesintilere İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
15 Şubat 2019
Bir Önceki Yıla Ait Faturalar Cari Yılda KDV İndirim Konusu Yapılabilecektir
18 Şubat 2019