Kurumlar Vergisi Kapsamında Yapılacak Kesintilere İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

4. Geçici Vergi Dönemi Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmıştır
13 Şubat 2019
Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamında Yapılacak Vergi İadelerine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
15 Şubat 2019