KDV-Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artımı Konusunda Açıklama

İstanbul SMMMO’nın 6736 sayılı Kanunun KDV – Kurumlar / Gelir Vergisi Matrah artırımı mukayesesi zorunluluğu konusunda yayımlanmış olduğu duyuru aşağıdadır. Bilindiği üzere 6736 sayılı yasaya göre KDV – Kurumlar / Gelir Vergisi Matrah artırımı mukayesesi zorunluluğu konusundaki uygulamanın Gelir İdaresi Başkanlığınca düzeltilmesi için odamız 09/11/2016 tarihinde Türmob’a müracaat etmiştir. Türmob, odamıza göndermiş olduğu 17/11/2016 tarihli yazıda; Konunun Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına iletildiğini GİB nın görüşünün, KDV artırımında bulunulabilmesi için (İstisna işlemleri, tecil, terkin, hesaplanan KDV olmaması halleri Vb.) Gelir ve Kurumlar vergisi matrahlarının da mutlaka artırılması ve mukayese yapılması yönünde olduğu belirtilmiştir. Matrah artırımının başvuru tarihinin 25/11/2016 olması nedeni ile Müşterilerinizin mağdur olmaları için isteyenlerin GİB nın görüşü doğrultusunda KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi matrahlarının artırımı yapılması gerekir. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın