Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ile Katma Değer Vergisi Beyannameleri

KDV-Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artımı Konusunda Açıklama
23 Kasım 2016
Yurt Dışı Tasarım Desteği Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24 Kasım 2016