KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Döviz Cinsinden Ve Dövize Endeksli Sözleşmeler İçin Uygulanacak Usul Ve Esaslar Düzenlenmiştir
6 Ekim 2018
Dövizli Sözleşmeler Ve KDV Uygulamalarındaki Değişikliler İle İlgili Güncel Bülten Yayınlanmıştır
16 Ekim 2018