Döviz Cinsinden Ve Dövize Endeksli Sözleşmeler İçin Uygulanacak Usul Ve Esaslar Düzenlenmiştir

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir
6 Ekim 2018
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır
10 Ekim 2018