KDV Genel Uygulama Tebliği’nin Geçiş Dönemi Uygulamalarına İlişkin Yürürlük Tarihleri

Belediyelerin KDV’ye Tabi Olan Ve Olmayan Faaliyetleri
9 Haziran 2014
Deniz Ve Hava Araçlarına İlişkin Harcamaların Vergisel Boyutu
13 Haziran 2014