KDV İadesi Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsuben İadesi Vergi İnceleme Raporu İle Yapılacaktır

GİB Tarafından Muhtasar Ve KDV Beyanları İle Ba Ve Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri Hakkında
22 Haziran 2017
Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında
23 Haziran 2017