2018 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan VUK-105 / 2018-9 sayılı ve 11/05/2018 tarihli Vergi Usul Kanını Sirkülerinde, 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin karar alınmıştır. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması: 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Mayıs 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (17 Mayıs 2018 Perşembe) ödeyecekleri tabiidir.

Yorum Yapın