KGK – Denetimi Üstlenenler Tarafından Verilecek Eğitim Hizmetlerinden Denetlenen Şirket Çalışanları

Gelir Vergisinde Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Tebliği Yayınlanmıştır
14 Aralık 2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58, 62 Yayınlandı
16 Aralık 2017