Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58, 62 Yayınlandı

KGK – Denetimi Üstlenenler Tarafından Verilecek Eğitim Hizmetlerinden Denetlenen Şirket Çalışanları
16 Aralık 2017
Türkiye Finansal Raporlama Standardı Tebliği No: 75, 76, 77, 84, 85 Ve Türkiye Finansal Raporlama
18 Aralık 2017