Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisiz Dönem

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Anılan Kanun ile kira sözleşmelerinde damga vergisi ve harç istisnası konusunda yapılan düzenlemeler aşağıdadır. Yapılan değişiklik sonucunda, bir iktisadi işletmeye dahil olmayan bir taşınmazın; Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri (Büro), Gerçek kişilerce mesken, Gelir vergisinden muaf esnaflarca işyeri, Gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabınca işyeri, Gelir vergisi uygulamasında basit usulde vergilendirilen mükelleflerce iş yeri, olarak kiralanması halinde, bu kira mukavelelerinden ve tabii olarak bu mukavelelere konulan (adi ve/veya müteselsil) kefalet şerhleri ile teminatlar ve bu meyanda depozito, cezai şart gibi taahhütlerden de damga vergisi tahsil olunamayacaktır. Taşınmaz kira mukaveleleri yönünden 492 sayılı Harçlar Kanununda istisna veya muafiyete dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, özel kanunlarla harçtan istisna veya muaf tutulanlar dışındaki diğer taşınmaz kira mukavelelerinden gerekli harçların tahsil olunacağı tabiidir. Bazı Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi İstisnası Noter Genelgesi Okumak için Burayı Tıklayınız. Saygılarımızla; Güncel Group *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın