6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu İle TTK’ Da Yapılan Değişiklikler

2014 Yili Satişlari Veya Gayri Safi Iş Hasilati 150.000 Tl’nin Altinda Olanlar Için Yeni Nesil Ödeme
8 Ağustos 2016
Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisiz Dönem
15 Ağustos 2016