Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresinin Uzatılması Ile İş Sözleşmeleri

İş dünyası ‘mücbir’ uzatma bekliyor
29 Haziran 2020
2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler
14 Temmuz 2020