Konkordato döneminde tahsil edilemeyen alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılır mı?

Konkordato Döneminde Tahsil Edilemeyen Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılır Mı?
21 Mart 2017
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin SGK Duyuru Yayımlandı
22 Mart 2017