687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin SGK Duyuru Yayımlandı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISigorta Primleri Genel Müdürlüğü687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURUBilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. madde eklenmiş olup, destek kapsamına giren sigortalıların tanımlanmasına imkan sağlayan “4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” programlarının işletime açıldığında ilişkin 7/3/2017 tarihli duyuru yayınlanmıştır. Bu defa, anılan destek kapsamına giren ve sisteme tanımlanan sigortalıların e-Bildirge programları üzerinden 00687 kanun numaralı belge ile bildirilebilmesine imkan sağlayan program düzenlemeleri tamamlanarak işletime açılmıştır. İşverenlerimize saygıyla duyurulur. SGK duyurusu için burayı tıklayınız.

Yorum Yapın