Konkordato Talep Etmek Cep Yakıyor

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer’in Konkordato konusunda yaptığı açıklamalar, 04.10.2018 tarihli Dünya Gazetesi’nde, “Konkordato Talep Etmek Cep Yakıyor” başlığı ile manşetten yayınlanmıştır. İlgili yazı aşağıdaki gibidir; Konkordato Türkiye’nin son dönemde en çok duyduğu kelime haline geldi. DÜNYA’nın geçen hafta manşetinden duyurduğu şirketlerin yanısıra borçlu vatandaşların da kişisel konkordato hakkı Türkiye’nin gündemine oturdu. Hukuk çevrelerinde kişisel konkordato ilan edilebilir mi tartışmaları sürerken ilk başvurular önceki gün yapıldı. Mersin, Marmaris, İstanbul ve Ankara olmak üzere 6 kişi ilgili mahkemelere başvurarak şahsi konkordato talebinde bulundular. Mahkeme de talepleri doğrultusunda komiser atadı. Konkordato çok sık konuşulup uygulamaya başlanılan bir kavram olmasının yanı sıra bir hayli maliyetli olması da tartışmalara neden oluyor. Adalet Bakanlığı Konkordato Gider Avansı Tarifesi gereğince konkordato talebinde mahkeme tarafından istenilip tahsil edilen gider kalemlerinin yüksek olduğunu söyleyen Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, şöyle konuştu: “Şimdi diyeceksiniz ki konkordato ilan etmek parayla mı? Evet parayla hem de bize göre yüksek bir maliyetle Bir şirketin konkordato müracaatında mahkemeye yatırması gereken tutar alacaklı sayısına ve diğer işlemlere göre değişmekle beraber yaklaşık 120-150 bin TL arasında. Bu tutar avans olarak tahsil edilmekte olup daha sonra fiilen ödemesi gerçekleştirilmekte.” “Kanun koyucu zorlaştırmak istenmiş olabilir” Sezer şöyle devam etti; “Şimdi diyeceksiniz ki şirket zaten zorda, zorda olan şirketten bu aşamada peşin olarak harcamaları tahsil etmek ne kadar doğru! Burada şirket yetkilileri “konkordato müracaatı ile mahkemelerin kendilerini iflas etmiş gibi düşünüp tüm parasını peşin aldığını ya da böyle bir süreçte daha sonra ödemenin yapılamayacağı düşüncesi ile peşin olarak alındığını” düşünmekte. Yani konkordato ilan eden kişi sıkışık borçlarını ödeyemiyor zaten ya mahkeme harçlarını da zamanı geldiğinde ödemezse diye oluşan bir korku var sanki. Kanun koyucu söz konusu tutarları yüksek ve peşin olarak belirleyerek konkordato ilan etmeyi zorlaştırmak istemiş olabilir.”

Adalet Bakanlığı Konkordato Gider Avansı Tarifesi -Tebliğat gideri (Alacaklı sayısı X 3 X 14 TL) -Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacak 7 adet ilan bedeli 550 TL -Resmî ilan fiyat tarifesinde belirlenen Basın İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı (7 X 1.500 = 10.500 TL) -Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesi’nde yer alan ücretin 3 katı tutarı olan (3 X 2 X 280 TL) 2.280 TL -İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimler için (50 X 2=100 adet iadeli taahhütlü posta ücreti (100 X 13 = 1.300 TL) -Konkordato komseri olarak görevlendirilecek 3 kişi için 5 aylık ücret tutarı olan (3 X 5 X 5.000 TL= 75.000 TL) -İflas gideri olarak 15.000 TL (tacir olmayan tek kişi için) -Diğer iş ve işlemler için 900 TL

“Mahkemeye 75 bin lira harç ödedik” İlk bireysel konkardato başvurusunda bulunan Zehra Şahin süreci DÜNYA’ya anlattı. Mersin Ortadoğu Özel Sağlık Hizmetleri şirketinin hissedarı olan Şahin, yaptığı açıklamada, Konkordato için ilk başvuruyu 16 Mart’ta şirketleri için yaptıklarını aktararak “Şirket olarak konkordato başlangıç tarihimiz 9 Nisan. 9 Nisan’dan sonra yaşadığımız süreçte üçüncü şahısların hiçbir şekilde korunmaması şirket kefil olduğumuz borçlardan kaynaklı bankalar gayrimenkullerimizi icra yoluyla satışa çıkarttı. Konkordato şirketin malını korurken şahsın malını korumadığı için ana projemizdeki eksikliği fark ettik ve mahkemeye müracaat ederek şahıs konkordatosuna başvurduk” dedi. Şahin şöyle devam etti: “Konkordato uygulamasında çok önemli bir boşluk var. Kendi avukatlarımız ve bilirkişiler bizi ikinci başvuruyu yapmaya yönlendirdi ve bu kararı hakimlerle de konuşarak aldık. Bu başvuru için mahkemeye 75 bin lira harç ödemesi yaptık. Ana projemizi desteklemek için şahıs konkordatosuna başvurduğumuzu mahkeme fark etti. Bu başvuru ana konkordato davası dışında açıldı ancak, esasında ana dosyaya bağlı bir dosya. Bu sahsi davadan beklentim, mallarımızın icra yoluyla satılmadan, ana dosyaya bağlanması, tüm bu sürecin bir bütün içerisinde yürütülmesi. “ 10 bin TL borcu olan Nazire abla 35 bin niye ödesin Konkordato konusunda vatandaşın aklının karıştığını öne süren BLT Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Harun Bulut, sıradan vatandaşın borcundan dolayı konkordato talep etmesinin fiilen mümkün olmadığını vurguladı. Aynı zamanda emekli hakim de olan Bulut şunları söyledi: “Kısacası değişen yasa maddesindeki herhangi bir borçlu kavramı yeni yasadaki iflasa tabi olan ve olmayan borçlu kavramından daha geniş olmasına rağmen önceki yasa döneminde doktirin, yargı kararları veya iş dünyasında borçlu kavramına “sıradan vatandaş” dahil edilmemişken değişen hali ile yasadaki borçlu kavramına sıradan vatandaşı dahil etmek mümkün değildir. Her hangi bir işletmesi olmayan Nazire ablamız kızı için 10.000 TL’lik çeyiz eşyası almış olsun veya Ali abimiz bankadan konut kredisi kullanmış olsun. Keza yasa gereği konkordato gider avansı tarifesi uyarınca başlangıçta ödenmesi gereken ve ödenmemesi durumunda talebin reddi sonucunu doğuran giderin ödenmesi düşünüldüğünde borçtan çok gider ödenmesi söz konusu. Şu tarih itibariyle bu avans ifl asa tabi olan borçlu bakımından en az yaklaşık 35.000 TL. İflasa tabi olmayanlar için de aynı tarife geçerli olup bu bedelin indirilmesi istenebilir ise de bundan yapılabilecek indirim en fazla 15.000 TL’lik iflas gideri masrafında indirim olabilecektir. Buna konkordato harcını eklediğinizde durum daha ağırlaşacaktır.Sonuç itibariyle: yasadaki konkordato talep edebilecek borçlu kavramına “sıradan vatandaş” dahil değildir kanaatindeyim. “

Yorum Yapın