Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir

Konkordato Talep Etmek Cep Yakıyor
4 Ekim 2018
Döviz Cinsinden Ve Dövize Endeksli Sözleşmeler İçin Uygulanacak Usul Ve Esaslar Düzenlenmiştir
6 Ekim 2018