Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Dde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Bilgi Güvenliğinin Önemi
16 Nisan 2015
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Yararlanmak İçin YMM Raporu İbrazı Zorunlu Mu?
24 Nisan 2015