Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Ve ÖTV Oran Ile Oran Geçerlilik Tarihleri Düzenlenmiştir

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 287 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararı’da 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun’un 28. ve 29. maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir. Karar’a göre

  • 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnın eli Kararının 5. maddesinde yer alan “31.10.2018” ibaresi “31.12.2018” şeklinde değiştirilmiştir.
  • 24.12.2017 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlilşkin Kararın geçici 3. maddesinde yer alan 31.10.2018 ibaresi 31.12.2018 şeklinde değiştirilmiştir.
  • 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere karar eki 1’de sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.(Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilemez)
  • 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli 2 Sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı malların vergi oranları ekli 2 sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.
  • 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 4760 sayılı Kanuna ekli 4 sayılı listede yer alan malların ekli 3 sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

İlgili karara ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın