Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmıştır

31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 502’de değişiklik yapılmıştır; MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorum Yapın