Muhtasar, Damga Vergisi Ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarfından yayınlanan 25/07/2018 tarih ve VUK-109 / 2018-13 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Temmuz 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması kararı alınmıştır. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Temmuz 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Temmuz 2018 Perşembe) ödeyecekleri tabiidir. İlgili Vergi Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın