Muhtasar, Damga Vergisi Ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

Rücu Alacaklar 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır
24 Temmuz 2018
KDV Yönünden Vergi Artırımı Yapmak İsteyen Mükelleflerin Yeniden Gelir/Kurumlar Vergisi
31 Temmuz 2018