Rücu Alacaklar 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır

İhracat Ve Gümrük Uyuglamalarına İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğ Değişiklikleri Yayınlanmıştır
8 Temmuz 2018
Muhtasar, Damga Vergisi Ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır
25 Temmuz 2018