Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

2017 takvim yılı için tam tasdik raporlarının yazılmaması gerekir !
19 Haziran 2018
SMMM Ve YMM’ler İçin Sürekli Eğitim Uygulaması Başlıyor
27 Haziran 2018