Mükellefiyet Öncesi KDV İndirimi Ve Fatura Bedellerinin Gider Yazılabilir Mi?

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Ndedeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
4 Mart 2016
Bağımsız Denetim Kuruluşları Şeffaflık Raporları Hakkında Duyuru
9 Mart 2016