Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4. Dönem Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatılmıştır
14 Şubat 2018
Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre Uzatılmıştır
24 Şubat 2018