Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Turizmde KDV Uygulamaları
29 Nisan 2016
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)
5 Mayıs 2016