Limited Şirket Hisse Senetlerinin Satışından Elde Edilen Kazanç Vergiye Tabi Midir?
16 Ocak 2015
Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 288)
31 Ocak 2015