Şirket Şubelerinin Bölünmesi
16 Ekim 2015
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ
24 Ekim 2015