Şu Mali Tatil Dedikleri!

Bilindiği üzere, mali tatil meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemlerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve mükelleflere kolaylıklar getiren bir uygulamadır. Bu konuda 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Ayrıca, 30/7/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan • Maliye Bakanlığının “1 sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Tebliğ” • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile mali tatil konusunda düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Anılan Kanun ve tebliğlere göre, her yıl Temmuz ayının 1-20 sine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta olup Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Dolayısıyla, 30 Haziran 2016 tarihi Perşembe gününe rastladığından mali tatil, 1-20 Temmuz 2016 günleri arasında uygulanacaktır. 27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18’inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler dikkate alındığında mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz tarihi olduğundan, 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) yerine getirilmiş olması durumunda yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir. Öte yandan son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağına ilişkin hüküm değiştirilmediğinden, söz konusu hükme istinaden 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler mali tatili izleyen 7 nci gün sonuna kadar yerine getirilirse yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. Bu itibarla, son verilme tarihi 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan mali tatil kapsamına giren bildirimler bakımından Kuruma verilmesi gereken son tarihin 27 Temmuz Çarşamba günü, mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra, özel sektör işverenlerince düzenlenen 2016 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü sona erecektir. Ancak aşağıdaki tablo incelendiğinde 2016 yılı 1-20 Temmuz Vergi Takvimi dikkate alındığında aslında Mali Tatilin hiçbir süreyi ötelemediği de görülecektir. Yani bu sene Mali Tatil meslek mensuplarına ve mükelleflere bir kolaylık getirmemiştir. Saygılarımızla; Güncel Group *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın