Tapuda İşyeri, Büro, Rezidans Olarak Kayıtlı Taşınmazlar Konut Olarak Satılıp KDV İadesi

Normal Amortisman Yönteminden Azalan Bakiyeler Usulüne Geçişin Mümkün Olup Olmadığı
14 Şubat 2014
Tapuda iş yeri, büro, rezidans olarak kayıtlı taşınmazlar konut olarak satılıp KDV iadesi alınabilir
19 Şubat 2014