Normal Amortisman Yönteminden Azalan Bakiyeler Usulüne Geçişin Mümkün Olup Olmadığı

Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Değişiyor
12 Şubat 2014
Tapuda İşyeri, Büro, Rezidans Olarak Kayıtlı Taşınmazlar Konut Olarak Satılıp KDV İadesi
19 Şubat 2014