Taşınmaz Değerleri Yİ-ÜFE Değerlerindeki Artış Oranına Göre Yeniden Hesaplanacaktır

Bağımsız Denetçiler SMMM’ler-YMM’ler Ve Sürekli Eğitim
28 Haziran 2018
İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Usul ve Esasları
8 Temmuz 2018