İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Usul ve Esasları

Taşınmaz Değerleri Yİ-ÜFE Değerlerindeki Artış Oranına Göre Yeniden Hesaplanacaktır
6 Temmuz 2018
İhracat Ve Gümrük Uyuglamalarına İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğ Değişiklikleri Yayınlanmıştır
8 Temmuz 2018