Taşınmaz Ve İştirak Satış Kazancı İstisnasında YMM Raporu İbrazı Zorunlu Mu?

Yurt Dışında İmzalanan Sözleşmelerde Damga Vergisi Var Mıdır?
29 Mart 2015
‘Özel üniversitelere yapılan bağışların kurumlar vergisi karşısındaki durumu
3 Nisan 2015