‘Özel üniversitelere yapılan bağışların kurumlar vergisi karşısındaki durumu

Taşınmaz Ve İştirak Satış Kazancı İstisnasında YMM Raporu İbrazı Zorunlu Mu?
30 Mart 2015
Özel Üniversitelere Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu
3 Nisan 2015