Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketler başka projeleri nedeniyle ARGE desteğinden yararlanabilir

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 289)
1 Aralık 2015
Teknokentlerde Faaliyet Gösteren Şirketler Başka Projeleri ile AR-GE Desteğinden Yararlanabilir Mi?
4 Aralık 2015