Teşvik Belgeli Yatırımların İnşaatında KDV Muafiyeti: Keşke Mayıs 2022 öncesi yatırımları da kapsasa

YILMAZ SEZER

Siyasiler ve bürokratlar tarafından müjdesi verilen ve uzun süredir beklenilen inşaat işlerindeki KDV teşviki resmileştirilmiş bulunmaktadır. 28 Mayıs 2022 cumartesi günü resmî gazetede yayımlanan 42 seri numaralı katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişik yapılmasına ilişkin tebliğ ile imalat sanayi ve turizm sektöründe yapılan inşaat işlerinin KDV’den istisna olması yasallaştırılmıştır. Yapılan düzenleme ile “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 01.05.2022 – 31.12.2025 tarihleri arasında katma değer vergisinden istisna uygulaması” getirildi. Bu düzenleme ile kur ve faiz baskısı altında ülke genelinde gerileyen yatırım harcamaların artırılması öngörülmüştür. Bu nedenle yatırımcılar için finansal bir yük olan KDV nin inşaat harcamalarında kaldırılması benimsenmiştir. İnşaat işlerindeki KDV istisnası uygulaması yapılan düzenleme ile 3 şarta bağlanılmıştır;

– Öncelikli olarak sektörel anlamda imalat sanayi ve turizm olarak sınırlandırılmıştır.

– Sonrasında ise teşvik belgesi kapsamında yapılan bir yatırım olması zorunluluğu getirilmiştir.

– Süre olarak da 01.05.2022- 31.12.2025 tarihleri arasında uygulanacağı belirtilmiştir. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir. Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken istisnanın süreye bağlı olmasıdır. Tebliğ de açık açık düzenlendiği üzere istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/5/2022 tarihinden önce veya bu tarihten itibaren başlayan inşaat işlerine ilişkin, 1/5/2022 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olup, inşaat işlerine ilişkin bu tarihten önce alınan mal ve hizmetlerin istisna belgesine dahil edilmesi mümkün değildir. Yani yasal düzenleme yapılmadan önce söz konusu sektörlerde teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin bu istisnanın uygulanması mümkün değildir.

Ancak istisnanın başlangıç tarihi olan 01.05.2022 tarihinden sonra yapılacak inşaat harcamaları bu istisnadan faydalanabilecektir. Mükellef lehine güzel bir uygulama, dilerim beklenilen etkiyi yaratır ve ülke olarak sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte yatırımların artırılmasına katkı sağlar. Ancak keşke aynı sektörlerde yatırım teşvik belgesine sahip olup 01.05.2022 tarihinden önce yatırım yapanlarında devreden KDV sorunlarına bir çözüm getirilseydi.

Yorum Yapın