GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311)
27 Mayıs 2020
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312)
27 Mayıs 2020