GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311)

2020/1. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları
21 Mayıs 2020
Tobin vergisi geri geldi, ama haberimiz yok
27 Mayıs 2020