Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin Anlaşma Usulü Bölümü

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61, 63 Yayınlandı
11 Aralık 2017
Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında
12 Aralık 2017